Avisa Romsdal

Nr. Navn Stilling Telefon Mobil
1 Avisa Romsdal 71 25 53 66
2 Arild Rogne Daglig leder 71 25 53 66 922 39 150
3 Øystein Bjerkeland Ansvarlig redaktør 71 25 53 66 928 27 556